TG Lurgan V Urdd Gobaith Cymru

Gyda’n gilydd yn gryfach / Is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine Dyma brosiect sy’n dod â phobl ifanc Cymru ac Iwerddon at ei gilydd drwy waith yr Urdd a TG Lurgan – dau sefydliad sy’n rhannu’r un weledigaeth, o ddathlu ieithoedd a chreadigrwydd pobl ifanc. Er gwaethaf yr heriau rydym yn wynebu, credwn ei fod yn fwy pwysig nawr nac erioed o’r blaen i greu cysylltiadau ac estyn llawn o gyfeillgarwch i’n ffrindiau ar draws y byd. Gyda’n gilydd byddwn in gryfach.

Together Stronger / Lasting People Survive This is a project that brings the young people of Wales and Ireland together through the work of the Urdd and TG Lurgan – two organizations who share the same vision, of celebrating young people’s languages and creativity. Despite the challenges we face, we believe it is more important now than ever before to make connections and extend friendships to our friends around the world. Together we will be stronger.

Watch the Urdd and TG Lurgan (Irish version of the Urdd) video HERE to hear the Welsh and Irish version of the song “Blinding Lights” by The Weeknd. Enjoy!