Welsh

 • A Welsh History Journey!

  Mwynhaodd disgyblion Blwyddyn 7 ddrama gan gwmni Mewn Cymeriad a’r actor Llion Williams. Roedd yn brofiad llawn hwyl gyda’r plant yn mwynhau dysgu am hanes yr Iaith Gymraeg drwy weithgareddau rhyngweithiol. Gwych! Students from Year 7 enjoyed a drama by the theatre company Mewn Cymeriad and the actor Llion Williams.. It was a fun filled […]

 • Welsh In The Workplace

  On Monday 25th June YJB hosted a Welsh In The Workplace day for all year 10 students. The event was in partnership with Careers Wales and supported by employers from across North Wales. YJB’s Welsh department were proud to be awarded a certificate from Careers Wales for holding the event.

 • Happy St. David’s Day!

  Today is St. David’s Day which is the feast day of Saint David, the patron saint of Wales, and signifies the date of Saint David’s death in 589. Traditional festivities include wearing daffodils and leeks, both recognised symbols of Wales and Saint David respectively, eating traditional Welsh food including cawl and Welsh rarebit, and women […]

 • Celebrating Santes Dwynwen Day

  DATHLU DYDD SANTES DWYNWEN Bu disgyblion Blwyddyn 9 yn brysur yn hel negeseuon o gyfeillgarwch a chariad er mwyn dathlu Dydd Santes Dwynwen. Dydd Santes Dwynwen hapus i bawb. CELEBRATING SANTES DWYNWEN DAY Year 9 students have been busy collecting messages of friendship and love to celebrate Santes Dwynwen Day. Happy Santes Dwynwen Day to […]

 • YJB Students Represent!

  Llongyfarchiadau mawr i ddau ddisgybl a ddisgleiriodd yn Eisteddfod yr Urdd Sir Y Fflint. Daeth Bradley Jones yn ail yng nghystadleuaeth Medal y Dysgwyr a Ellis Thomas yn drydydd yng nghystadlaethau’r piano a’r llinynnol. Rydym yn falch iawn o’r ddau ohonynt ac yn eu llongyfarch ar eu llwyddiant. Congratulations to two students who represented the […]

 • Good Luck to 2 Talented YJB Students

  Bob lwc i Bradley Jones yn Eisteddfod yr Urdd ddydd Llun wrth gystadlu am Fedal y Dysgwyr. Mi fydd y seremoni ar y teledu am 2.30 ar ddydd Mawrth y 31ain o Fai. Pob lwc hefyd i Ellis Thomas fydd yn cychwyn ei ddiwrnod am 7.45 fore Gwener y 3ydd o Fehefin. Bydd y gystadleuaeth […]

 • Medal y Dysgwyr | Welsh Learner’s Medal

  Pob lwc i Gareth Caulfield a Bradley Jones yng Nglan-Llyn yfory yn cystadlu am Fedal y Dysgwyr 2016 fel rhan o Eisteddfod yr Urdd. Gobeithio byddent yn mwynhau’r diwrnod a’r profiad. Best of luck to Gareth Caulfield and Bradley Jones at Gwersyll Glan-Llyn tomorrow as they compete for the Welsh Learner’s Medal as part of […]