Welsh

 • Happy St. David’s Day!

  Today is St. David’s Day which is the feast day of Saint David, the patron saint of Wales, and signifies the date of Saint David’s death in 589. Traditional festivities include wearing daffodils and leeks, both recognised symbols of Wales and Saint David respectively, eating traditional Welsh food including cawl and Welsh rarebit, and women […]

 • Celebrating Santes Dwynwen Day

  DATHLU DYDD SANTES DWYNWEN Bu disgyblion Blwyddyn 9 yn brysur yn hel negeseuon o gyfeillgarwch a chariad er mwyn dathlu Dydd Santes Dwynwen. Dydd Santes Dwynwen hapus i bawb. CELEBRATING SANTES DWYNWEN DAY Year 9 students have been busy collecting messages of friendship and love to celebrate Santes Dwynwen Day. Happy Santes Dwynwen Day to […]

 • YJB Students Represent!

  Llongyfarchiadau mawr i ddau ddisgybl a ddisgleiriodd yn Eisteddfod yr Urdd Sir Y Fflint. Daeth Bradley Jones yn ail yng nghystadleuaeth Medal y Dysgwyr a Ellis Thomas yn drydydd yng nghystadlaethau’r piano a’r llinynnol. Rydym yn falch iawn o’r ddau ohonynt ac yn eu llongyfarch ar eu llwyddiant. Congratulations to two students who represented the […]

 • Good Luck to 2 Talented YJB Students

  Bob lwc i Bradley Jones yn Eisteddfod yr Urdd ddydd Llun wrth gystadlu am Fedal y Dysgwyr. Mi fydd y seremoni ar y teledu am 2.30 ar ddydd Mawrth y 31ain o Fai. Pob lwc hefyd i Ellis Thomas fydd yn cychwyn ei ddiwrnod am 7.45 fore Gwener y 3ydd o Fehefin. Bydd y gystadleuaeth […]

 • Medal y Dysgwyr | Welsh Learner’s Medal

  Pob lwc i Gareth Caulfield a Bradley Jones yng Nglan-Llyn yfory yn cystadlu am Fedal y Dysgwyr 2016 fel rhan o Eisteddfod yr Urdd. Gobeithio byddent yn mwynhau’r diwrnod a’r profiad. Best of luck to Gareth Caulfield and Bradley Jones at Gwersyll Glan-Llyn tomorrow as they compete for the Welsh Learner’s Medal as part of […]

 • Ellis’ Success at Conwy County’s Eisteddfod!

  Llongyfarchiadau mawr i Ellis Thomas am ddod yn gyntaf ar y piano a’r fiolin yn Eisteddfod Sirol Conwy bore dydd Sadwrn. Pob lwc iddo wrth iddo fynd ymlaen i’r Genedlaethol yn Sir y Fflint fis Mai. Huge congratulations to Ellis Thomas for being placed first on the piano and the violin at the Conwy County […]

 • Happy St. David’s Day!

  St David is the patron saint of Wales. March 1 is a day of celebration of both St David’s life and of the Welsh culture in Wales and in countries such as Canada and the United States. Many people attend special church services, parades, choral recitals or Welsh literature readings. Schools plan celebrations, often involving […]

 • Celebrating Santes Dwynwen Day

  Dathlu Dydd Santes Dwynwen Bu aelodau o’r chweched dosbarth yn brysur yn hel negeseuon o gyfeillgarwch a chariad gan fyfyrwyr yn yr ysgol i gael ei dosbarthu ar y diwrnod arbennig. Roedd rhai disgyblion wedi derbyn calon siocled efo’r neges a wedi mwynhau yn fawr iawn. Diolch i Hannah O’Rourke, Jasmine Lawson, Gareth Caulfield, Becky […]

 • Hwylfan 2015

  Noson o Hwyl yn yr Hwylfan Cawson ni llawer o hwyl yn yr Hwylfan yng Nghaernarfon gyda pawb yn mwynhau’r sleidiau uchel a’r drysfaeodd. Diolch yn fawr i Rhydian o’r Urdd a Miss Parry am eu cymorth. Edrych ymlaen at y trip nesaf rwan. We had a great time at the Hwylfan in Caernarfon and […]