Clwb yr Urdd YJB

  • Sôn am hwyl!! Cynhaliwyd noson Mabolgiamocs yn yr Ysgol a bu’r timau yn brysur yn taflu wyau, taflu welis a datrys problemau. Cawson ni hwyl ac roedd pawb wedi mwynhau’n fawr iawn. Diolch i Rhydian o’r Urdd a Mr Owen a Hannah am eu cymorth, ac i Mr Saunders am dynnu’r lluniau. Pwy fasai’n meddwl ei bod hi mor anodd torri w?!!

    Eggs were flying through the air as we held our Mabolgiamocs at Ysgol John Bright. We threw some wellies too and solved some problems. Everyone enjoyed the event. Huge thanks to Rhydian from the Urdd, Mr Owen and Hannah for their help, and to Mr Saunders for taking the pictures. Who would have thought it was so difficult to break an egg!!

  • Logo

Am y tro cyntaf erioed, bydd Gwersyll Caerdydd yn cynnal gwyl unnos yn y gwersyll ar gyfer aelodau blwyddyn 9 a 10. Yn ogystal â cherddoriaeth fyw gan Bromas a DJ lleol, mi fydd ffilmiau yn cael eu dangos yn y sinema tan oriau man y bore, stondin tatws henna, bwth tynnu llunia a pizzas i bawb!

Bydd yr wyl yn cael ei chynnal nos Sadwrn, 28 Tachwedd yng Ngwersyll Caerdydd. Am fwy o fanylion cysylltwch â Lisa yng Ngwersyll Caerdydd – lisa@urdd.org

For one night only, the Urdd City Sleepover will be offering a mini-festival experience to year 9 + 10 members. As well as live music by Bromas and a local DJ, there will be films showing in the cinema till the small hours as well as henna tattoos, a photo booth and take away pizzas for everyone!

It will be held Saturday evening, 28 November in the Cardiff Urdd residential Centre, Urdd City Sleepover. More details available by emailing lisa@urdd.org


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.