Urdd EisteddfodEisteddfod yr Urdd

  1. Urdd Eisteddfod Artwork

Urdd Eisteddfod Artwork

1st in the Under 19 Art Medal

A few of our students have been representing the school recently in various rounds of the Urdd Eisteddfod.

Charlotte Forfar (8G) was very successful in the Girls Solo for Yr 7 – 9 and she came first in the competition. She was competing against fluent Welsh speakers, but this wasn’t a problem for her!

Charlotte then went on to represent the school in the County Eisteddfod in Llanrwst, but even though she sung brilliantly, unfortunately she didn’t get through to the National Eisteddfod. Well done Charlotte for doing so well!!

Also, we were successful in the Arts and Crafts Eisteddfod. Two members of our Sixth Form – Jacob Pierce Jones (12N) and Owen Hughes (13H) – will now go on to the National Eisteddfod and will be competing for the Art Medal for the under 19’s.

Also, some of our Key Stage 3 students have gone through to represent us in the National Eisteddfod.

Congratulations to you all and good luck to everyone.

Take a look at our Eisteddfod gallery…

Urdd Eisteddfod Artwork

Bu rhai o’n disgyblion yn cynrychioli’r ysgol yn ddiweddar yn Eisteddfodau’r Urdd.

Bu Charlotte Forfar (8G) yn llwyddiannus iawn yn yr Unawd Merched Bl 7 – 9 a daeth yn gyntaf yn y gystadleuaeth.

Bu’n cystadlu yn erbyn Cymry Cymraeg, ond doedd hynny ddim yn broblem iddi!

Aeth Charlotte ymlaen i gynrychioli’r ysgol yn yr Eisteddfod Sir yn Llanrwst ond er iddi ganu yn ardderchog, yn anffodus ni fydd Charlotte yn mynd ymlaen i’r Eisteddfod Genedlaethol. Da iawn ti Charlotte am wneud mor wych!!

Hefyd, cafwyd llwyddiant yn yr Eisteddfod Celf a Chrefft. Mae dau aelod o’r Chweched Ddosbarth, sef Jacob Pierce Jones (12N) ac Owen Hughes (13H) yn awr yn mynd ymlaen i’r Eisteddfod Genedlaethol i gystadlu am y Fedal Gelf dan 19 oed.

Hefyd, mae rhai o’n disgyblion yng nghyfnod allweddol 3 yn mynd ymlaen i gynrychioli’r ysgol yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Llongyfarchiadau mawr i chi gyd a phob lwc i bawb.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.